legaladvicehelp.me

PHD-Consulting: juridisch advies voor startup, KMO en zelfstandige

STARTUPS

STARTUP LEGAL SUPPORT-INCUBATOR LEGAL PROGRAM- SHARING ECONOMY BUSINESS MODELS

Internet-startups nemen in aantal sterk toe. Om succesvol te zijn is nochtans een gedegen voorbereiding noodzakelijk. Maar die blijft vaak achterwege. Door het enthousiasme heeft men weinig oog voor allerlei juridische aangelegenheden.

asesoramiento_juridicoslider0startup

Everyone with plans to start their own business needs to invest time preparing. As well as the need to secure financing, some administrative and legal matters also have to be taken care of. The main questions you will need to answer are as follows. Small businesses pay too little attention to the legal side of their business, but that can be a big mistake. PHD-Consulting can help you select an structure and can help you cope with nuances in legal forms and the law that you might overlook. 

Redaction of the act and statutes of the company, Redaction of all legal documents related to the company,Making all legal procedures and official publicities required,Achieving all registration stages and all aspects required, Obtaining the Licence and recognition for your company, Registration the name of the company as a trademark.  PHD-Consulting offer a blend of knowledge, experience and imagination linked to other areas of practice (business law, litigation, law, debt collection, tax law, national and international contracts, insurance law, intellectual property rights, real estate and construction law, administrative and public law,  social law,  competition and antitrust, Employment and labour laws,  Company law,  Consumer law,  Transport law, Environmental law)

ONDERSTEUNT STARTUPS OP WEG NAAR SUCCES

startup1

STARTUP HELP                                        

PHD-Consulting staat de start-up bij in het kader van de oprichting van een  onderneming,  adviseert over de juridische structuur en  kent de mogelijkheden om innovaties, producten/diensten en namen van de start-up te beschermen en te exploiteren.

FULL-SERVICE

PHD-Consulting helpt de startup bij het opstellen van algemene voorwaarden en relevante contracten, zoals financierings-, samenwerkings-, distributie-, geheimhoudings- en licentieovereenkomsten. Ook bij aspecten rondom vastgoed en arbeidsverhoudingen vindt ondersteuning plaats.

PHD-Consulting is een full-service dienst, zodat op alle juridische deelgebieden advies mogelijk is.

GEREDUCEERDE TARIEVEN                        

Voor startups gelden gereduceerde tarieven en fixed fees (‘all in’) of een abonnementsformule zijn mogelijk. Een introductiegesprek of eerste richtinggevend advies is gratis bij een koffie.

koffie

STARTUP LEIDRAAD

PHD-Consulting biedt startups een praktische leidraad met nuttige informatie met betrekking tot het opzetten van een (internet) onderneming.

Veel Internet-bedrijfjes blijven lang in de oprichtingsfase steken. Deze fase kenmerkt zich door een grote creativiteit die met name tot uiting komt in het opzetten van een website.

startup2

Building a Minimum Viable Product (MVP) is a strategy for avoiding the development of products that customers do not want. The idea is to rapidly build a minimum set of features that is enough to deploy the product and test key assumptions about customers’ interactions with the product. 

De juridische en bedrijfs-economische kanten van het verhaal worden daarbij nog wel eens uit het oog verloren. Juist in de aanloopperiode vóór de rechtsgeldige oprichting (de inschrijving bij de KBO) kan men veel problemen ondervangen. Als webondernemer is het dan ook van belang op de hoogte te zijn van enkele risico’s en maatregelen om die risico’s te neutraliseren.

Het Incubator programma biedt  startende bedrijven de kans om tegen een gereduceerd abonnementstarief, gedurende een periode van 2 jaar juridisch te worden begeleid. De Incubator-program ( abonnementsformule) is een wederzijds interessant partnership waarbij de start-ups deskundig juridisch advies krijgen op punten die van essentieel belang kunnen zijn voor het succes van de onderneming. Tevens biedt het PHD-Consulting de mogelijkheid om bij de hands juridisch advies te geven in verschillende stadia van een jonge onderneming. Hierdoor ontstaan voor beide partijen waardevolle lange termijn relaties.

Enthousiasme en onbesuisdheid maakt dat er zeker niet altijd rekening gehouden wordt met een gedegen juridische inbedding van de startup.

webshop

Terwijl in de berichtgeving alle aandacht uitgaat naar de online business-to-business-verkoop van producten en diensten (de harde e-commerce) is dit niet meer dan een transformatie van de oude economie naar een nieuwe vorm van verkoop. De werkelijke innovatie komt voor bij nieuw opgezette websites die vanzelf evolueren tot een bedrijf. Ze willen bemiddelen in bruikbare en betrouwbare informatie (softe e-commerce). Hier kan ook verwezen worden naar de verschillende initiatieven rond de nieuwe economie, deeleconomie. ( sharing economy)

startup3

Als bedreven Internet-gebruikers hebben de meesten al een provider en maken ze hun website zelf. De overige startup-kosten bedragen hoogstens 250 euro, wat opgeteld de maximale kosten zijn van de inschrijving bij de griffie van de KBO en het deponeren van een domeinnaam. Helaas is het anders met de mogelijke juridische problemen in deze opstartfase. De verhalen over tegenslagen met een juridische context zijn legio.

Een probleem van andere orde is als plotseling – wanneer alles goed op de rails lijkt te staan – blijkt dat de bedrijfspartners het oneens zijn over de uitvoering van het idee. Intussen  zijn er allerlei kosten gemaakt en is het bedrijf nog maar half opgericht. Dan blijkt er nooit een contract te zijn ondertekend waarin precies staat wie voor welk percentage van de aandelen eigenaar is en hoe her geregeld wordt wanneer beslist wordt uit elkaar te gaan. Ook omtrent de geheimhouding van het idee bestaat dan geen waarborg. Men kan dus het idee gewoon meenemen.

Dodelijk is het als klanten gaan klagen over tekortkomingen in de dienstverlening en men hierop geen weerwoord heeft. Dit kan zelfs zo hoog oplopen dat de klant en de site-houder elkaar bij de rechter tegenkomen. Gezien het belang van bezoekersaantallen verdient het dan ook de voorkeur de toch al vluchtige interesse van webbezoekers niet te tarten en vooraf na te denken over de communicatie met de bezoeker. Ten slotte is er nog het geval van de ontbrekende privacyregeling ! Slordig omgaan met privacy spelregels  heeft menig site-houder slechte publiciteit bezorgd.

Uit al deze perikelen blijkt dat een succesvolle Internet-startup een gedegen voorbereiding vergt, zonder dat men hierdoor overigens aan slagvaardigheid moet verliezen.

 Affordable Legal help for startups- betaalbaar juridisch advies voor starters/startups :  PHD-Consulting 02/253.98.69  philippe.decrock@pandora.be

Check-list

 • Definitieve naam bedenken en toetsen of deze niet al bestaat. Check eventueel het Benelux of internationaal merkenregister.
 • Domeinnaam vastleggen (.com en .be of .net en .eu)
 • Postadres bedenken en co-working place zoeken
 • Inschrijven KBO,  rechtsvorm kiezen  statuten: BVBA / Comm.V./eenmanszaak / VOF/VZW
 • Aanmelden bij Belastingdienst (BTW-nummer opvragen).Formulieren ,
 • Tips: wellicht is bij de start een verlengd boekjaar een goede optie. Dat kan het eerste jaar diverse kosten schelen.
 • Opstellen Algemene Leverings- of verkoopsvoorwaarden ( Terms & conditions)
 • Logo fabriceren en huisstijl en merkbescherming
 • Businessmodel bedenken en (extern) toetsen
 • Ondersteunend materiaal opstellen: Powerpoint met achtergronden van het bedrijf en de propositie.
 • Website inrichten en bijbehorende e-mail adressen
 • Distributie-overeenkomsten, handelshuur, enz..

PHD-Consulting helpt de startup bij het opstellen van algemene voorwaarden, statuten rechtsvorm en relevante contracten, zoals financierings-, samenwerkings-, distributie-, geheimhoudings- en licentieovereenkomsten. Ook bij aspecten rond vastgoed en arbeidsrecht kan ondersteuning geboden worden.

info : philippe.decrock@pandora.be

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s