legaladvicehelp.me

PHD-Consulting: juridisch advies voor startup, KMO en zelfstandige

FISCUS: QUID? BIJ FOUT IN BELASTINGSAANGIFTE

Een reactie plaatsen

 De federale ombudsdienst poneert in zijn jaarverslag dat de fiscus te streng is als men na versturen aangifte nog een foutje  wil rechtzetten. Het kan dan nl. alleen nog voor een materiële vergissing. Hoe moet U dat als ondernemer bekijken?

 Een van de conclusies van de ombudsdienst was dat de fiscus te streng is wanneer een belastingplichtige een foutje gemaakt heeft in zijn aangifte en dat pas na bv. twee jaar vaststelt. Op dat moment kan men nl. alleen nog zgn. materiële vergissingen rechtzetten…

In theorie heeft men vijf jaar de tijd

 Gebeurde er bij het invullen van uw aangifte een vergissing in uw nadeel, dan heeft u in principe vijf jaar de tijd om dit te melden aan de fiscus en die fout te laten rechtzetten. Normaal gezien zou vijf jaar ook moeten volstaan. Het probleem is echter dat de fiscus (en ook de rechtspraak) zo’n ‘ambtshalve ontheffing’ enkel aanvaardt voor een ‘materiële vergissing’ en dit begrip dan ook strikt toegepast.

Men gaat er vanuit dat het moet gaan om een schrijf- of rekenfout, zoals het verkeerd optellen van twee bedragen, het verkeerd overschrijven van een bedrag, enz. Daarentegen komt een verkeerde toepassing van de wet (bv. een te grote beperking van de autokosten), het niet invullen van een code in de aangifte (bv. van een bepaalde vrijstelling of belastingvermindering) of het vergeten boeken van kosten niet in aanmerking voor een ambtshalve ontheffing. Als dergelijke fouten te laat vastgesteld worden, is het vaak onherroepelijk te laat om ze nog recht te zetten. Men weze dus gewaarschuwd.

Eigenlijk heeft men maar  zes maanden de tijd

Om het even welk ‘soort’ fout kan in principe nog rechtgezet worden binnen de zgn. bezwaartermijn. Die loopt tot uiterlijk zes maanden nadat de fiscus het aanslagbiljet opgestuurd heeft. Zo’n bezwaarschrift verstuurt u/uw boekhouder het best via een aangetekende brief en dit ter attentie van de bevoegde directeur (die vermeld wordt op uw aanslagbiljet).

 Gezien het feit dat de ambtshalve ontheffing zo’n beperkt ‘toepassingsgebied’ heeft, is het zeker van belang om voldoende snel te reageren wanneer u een vergissing van u (of van de fiscus!) zou vaststellen. Zodra men de aanslag ontvangt, is het nuttig dat men (en/of uw boekhouder)  binnen de drie maanden een controle uitoefent, zodat er nog tijd rest om indien nodig in bezwaar te gaan.

De bezwaartermijn is een ‘vervaltermijn’. Zelfs als u slechts één dag te laat bent, is uw bezwaar onontvankelijk, waardoor ook een procedure voor de rechtbank niet meer mogelijk is.

Soms kan het op informele wijze

Men moet dan snel de controleur verwittigen. Voor duidelijke vergissingen waarover geen discussie bestaat, is het zelfs niet nodig om bezwaar in te dienen. Dit kan bv. het geval zijn als men vergat om de toepassing van het verlaagd tarief aan te vragen voor uw bvba of als men vergeten bent om het bedrag van uw sociale bijdragen in te vullen. In dat geval volstaat het om de controleur te contacteren met de vraag om de vergissing recht te zetten. Als men dit snel meldt aan de controleur en zijn aangifte nog niet verwerkt is, krijgt men meteen een correct aanslagbiljet waarin de vergissing rechtgezet werd. Is het daarvoor al te laat, dan krijgt men een verbeterd aanslagbiljet waarop de te veel ingekohierde belasting teruggegeven wordt.

Alleen pure reken- of schrijffouten komen in aanmerking voor een zgn. ambtshalve ontheffing, maar bv. niet het vergeten in te vullen van een code. Het is dus aan te raden om het aanslagbiljet te controleren binnen de zgn. bezwaartermijn van zes maanden en tijdig te reageren als u een vergissing vaststelt !!!!

Advertentie

Auteur: legaladvicehelp.me

legal advice, business consulting, startup legal advice,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s